ASSETMANAGEMENT

Inspectie en advies

Wij brengen de conditie van uw assets in beeld door het uitvoeren van conditiemetingen volgens de NEN 2767 voor gebouwen, kunstwerken, dijken, dammen en duingebieden. We hebben geleerd dat het belangrijk is vooraf met u te bepalen wat de opbrengst van het veldwerk dient te zijn. Is uw doel een MeerJarenOnderhoudsPlanning (MJOB)en Levensduurkostenberekening (LCC) te maken of bent u op zoek naar de restlevensduur en beschikbaarheid. We adviseren u graag bij het kiezen van een inspectiestrategie.

Met een gerichte technische inspectie brengen we de conditie van individuele componenten in het object nauwkeurig in beeld. Zo onderwerpen we uw bewegingsmechanisme aan (een selectie van) de volgende inspecties en onderzoeken: oplegdrukmeting, trillingsmetingen, meting eigenfrequenties, ampère meting (of opgenomen vermogen), oliemonster analyse, lager- speling en slijtage, tandwielslijtage, conserveringsmonsters, staal- en betonmonsters, endoscopie, röntgenonderzoek, thermografie en laserscanning.

Voor beton-, staal en conserveringsconstructies hebben we een breed scala aan onderzoekstechnieken beschikbaar die inzicht (blijven) geven in de toestand van het object.

Beschikbaarheid, faalkans en onderhoud

We zijn experts in het ontwerpen met en aantonen van gestelde kwantitatieve prestatie-eisen. Met een kwantitatieve risicoanalyse tonen we de gewenste betrouwbaarheid van het object aan.

In een FMEA-analyse vertalen we de systeemconfiguratie, de procesafwijkingen (faalmechanismen) en de component en onderhoudsinformatie naar een foutenboommodel. Als resultaat wordt een storingsfrequentie en een niet beschikbaarheid per jaar berekend. We faciliteren probalistisch beheer en onderhoud onder andere door de RWS-leidraad ProBo toe te passen op het gewenste niveau.

Optimaal is samen met u een risicogestuurd onderhoudsregime in te zetten dat samen met de gekozen systeemcomponenten tegen de laagste levensduurkosten de grootste en gewenste betrouwbaarheid en niet-beschikbaarheid levert.

Restlevensduur en veiligheid

U wilt dat uw assets veilig functioneren gedurende hun levensduur. Wij helpen u bij het bepalen van de huidige prestatie(s) van uw asset(s). Daar waar sprake is van monumentale- en cultuurhistorische waarden en beschermde gezichten gaan hoge leeftijd en een gebrek aan (archief-) gegevens vaak hand in hand. Het te weten komen ‘wat’ u heeft vormt voor u een uitdaging en wellicht een risico. Voor ons is dit een uitdaging.

Ondersteund met gespecialiseerde technieken en diepgaande materiaal- en normkennis leveren wij concrete adviezen waarmee u uw beheer kunt inrichten.

We gaan graag mee in projecten waarbij ‘de bestaande constructie’ de basis vormt voor de nieuwe situatie. Juist omdat dit in lijn is met onze duurzaamheids- en circulariteitsdoelen. We maken hierdoor vaak ‘het’ verschil door behoud van draagvlak in de omgeving en het voorkomen van onwenselijke omgevingseffecten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze specialisten