Bruggen & drijvende constructies

Vaste en beweegbare bruggen

Voor binnen- en buitenlandse opdrachtgevers ontwerpen wij vaste en beweegbare bruggen met verschillende toepassingen. Van eenvoudige voetgangersbruggen en verkeersbruggen tot de uitbreiding van bestaande (oude, 80 jaar +) verkeersbruggen.

Onze expertise komt het beste tot haar recht daar waar ‘het bestaande’ de basis vormt voor ‘het nieuwe’. Dit sluit perfect aan bij uw en onze duurzaamheids- en circulariteitsdoelen en geeft onze experts de uitdaging die ze graag aangaan.

Nautische constructies

Onze expertise op dit gebied kan ook uw businesscase naar duurzaamheid en circulariteit versnellen. Ruimte is onder- en bovengronds steeds minder beschikbaar. Vanuit innovatie gestart hebben we grondige kennis en ervaring opgebouwd waarmee we ook uw objecten kunnen laten drijven.

Heeft u er wel eens bij nagedacht dat uw nieuwe brug of fietspad kan drijven en zo met het waterpeil en maaiveld mee kan bewegen?

Voor verschillende opdrachtgevers hebben we ‘het’ verschil gemaakt in complexe projecten. Graag maken we ook in uw project het verschil.

Graag zetten wij onze expertise in om ook uw duurzaamheids- en circulariteitsdoelen te behalen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze specialisten