Duurzaam Ondernemen

Net als de overheden en organisaties waar wij mee samenwerken vinden wij maatschappelijk verantwoorden te ondernemen belangrijk. Daarom certificeren wij ons voor de CO2-prestatieladder. Met deze certificering brengen wij onze Carbon Footprint in kaart en formuleren we concrete acties om bewust met om te gaan met ons energieverbruik en onze CO2-uitstoot. 

CO2 Prestatieladder Den Boer CCI

Onze adviezen en ontwerpen hebben vaak een veel grotere impact op de CO2-uitstoot dan onze bedrijfsvoering. Dat is de reden dat wij ook het effect dat wij hebben op de keten beschouwen en gebruikmaken van de aanpak Duurzaam GWW

Duurzaam GWW

Wij staan midden in de samenleving, ondersteunen lokale initiatieven in de Alblasserwaard en de ontwikkeling van talent in sport en onderwijs.

Concreet en meetbaar

Met de CO2-prestatieladder geven wij vorm en inhoud aan de wijze waarop wij duurzaam ondernemen. Wij sturen daarbij met name op concrete resultaten zoals beperking van CO2 uitstoot van (woon-werk) verkeer, efficiënt (her)gebruik van materialen en het inkopen en gebruik van duurzame energie. In februari 2021 heeft de externe audit van Kiwa plaatsgevonden op basis waarvan in april 2021 het CO2-bewustcertificaat, niveau 3 is uitgereikt.   

Wij hebben een actieplan opgesteld om onze doelen te bereiken voor 2021 tot 2030. Zo hebben we inmiddels ons wagenpark verduurzaamd met elektrische auto’s en kopen we duurzame energie in.  De wijze waarop wij ‘klimaatbewust ondernemen en presteren’ leggen wij vast met de CO2-prestatieladder, die door de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) wordt gewaarborgd. Op verzoek kan het Energie Management Actieplan of onze CO2 footprint u toegestuurd worden. U kunt dit aanvragen via ons algemene emailadres: info@denboercci.nl.

Adviezen met impact

Wij geloven in de duurzame impact van onze adviezen door het benutten van kansen en het stimuleren van innovatie in nieuwbouw en onderhoudsprojecten.  Wij onderschrijven de doelstellingen van de Green Deal Duurzaam GWW 2.0 en dragen deze uit. Wij organiseren regelmatig duurzaamheidsessies bij en met onze opdrachtgevers en adviseren gevraagd en ongevraagd over duurzamere keuzes en het benutten van kansen. Hierbij passen wij tijdens iedere projectfase gericht de instrumenten uit de aanpak Duurzaam-GWW toe. 

Onze specifieke kennis en expertise stelt ons in staat bestaande constructies te integreren in nieuwe ontwerpen.  Het behoud en hergebruik van bestaande constructies en fundamenten is 100% circulair en biedt significante voordelen als het gaat om bouwkosten en omgevingshinder. 

 

Midden in de samenleving

Dagelijks werken wij vanuit ons monumentale pand dat onderdeel is van het beschermde stadsgezicht van de vestingstad Nieuwpoort. Wij dragen actief bij aan de leefbaarheid in de Alblasserwaard door het ondersteunen van lokale initiatieven, zoals de vrienden van de Dompelaar Oranjevereniging Nieuwpoort en Groot-Ammers, Kaarsjesavond Nieuwpoort en elke week laten wij fruit van de Nieuwpoortse groenteboer komen. Daarnaast ondersteunen we actief jonge en talentvolle wedstrijdzeilers in en zijn wij lid van stichting Blauwzaam de Splashklasse 

Projecten

In onze projecten zijn wij altijd opzoek naar innovatieve oplossingsrichtingen die bij dragen aan circulariteit, duurzaamheid en blijvende meerwaarde tijdens de gehele levensloop van een object.

Wil je meer van onze projecten bekijken?
Klik dan hier onder!