GEBOUWDE OMGEVING

Kwaliteitsborging

Vanaf het moment dat de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb) in 2022 in werking treedt zijn wij erkend kwaliteitsborger. In de rol als kwaliteitsborger toetsen wij of het beoogd bouwwerk voldoet aan de eisen die zijn gesteld in de Wet- en regelgeving. Hierbij gaat het om brandveiligheid, energieverbruik en constructieve veiligheid. Tot die tijd vervullen wij de rol als controlerend constructeur direct voor diverse bevoegde gezagen.

Gebouwrenovatie en transitie

Wij dragen, in lijn met onze circulariteitsdoelstellingen, graag bij aan plannen waarin het bestaande gebouw als basis voor de nieuwe situatie wordt gekozen. Met concrete adviezen en ‘state of the art’ technieken borgen we de veiligheid voor de gewenste levensduur. Dit doen we voor zowel industrie als utiliteit en zijn expert in situaties met funderingsherstel en in de grond gelegen gebouwdelen (zoals parkeergarages).

Nieuwbouw

Met onze specialistische kennis en ervaring werken we graag aan innovatieve en duurzame oplossingen voor kantoren, parkeergarages, ondergrondse gebouwdelen, industriële constructies en woongebouwen. Onze onderscheidende expertise is het integraal ontwerpen van de onder en bovengrondse bouwdelen inclusief de daarvoor benodigde tijdelijke (grond-) constructies. Hierbij houden we rekening met de omgevingscondities en brengen de gevolgen van uw ingreep met effectanalyses in kaart. Hiermee voorkomen we aantoonbaar hinder in en schade aan de omgeving.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze specialisten