• Den Boer CCI

    KENNIS DELEN EN
    EXPERTISE VERBINDEN

CO2-Bewust Certificaat ‘uitgereikt’ aan Den Boer CCI

Door de Lockdown zat een persoonlijke uitreiking er niet in. Toch was het openen van de envelop met daarin het CO2-Bewust Certificaat Niveau 3 een mooi moment. Het is de bevestiging dat we onze significante doelstellingen met ambitieuze maatregelen concreet hebben vormgegeven. De wijze waarop wij ‘klimaatbewust ondernemen en presteren’ ligt vanaf nu vast en wordt door de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) gewaarborgd. Met deze certificering tonen wij aan dat we bewust omgaan met ons verbruik en onze CO2-uitstoot.

Quote uit het auditrapport CO2 prestatieladder:
“Organisatie blijkt een middenmoter te zijn binnen zijn sector. Uit reductieplan en ingevulde maatregellijst blijkt dat doelstellingen significant zijn en vergelijkbaar met sectorgenoten. De doelstellingen zijn in dit verband voldoende ambitieus.”

De acties die we ondernemen om verbruik en uitstoot te verminderen hebben voor ons hoge prioriteit. Wij hebben een actieplan opgesteld om onze doelen te bereiken voor 2021. Zo hebben we inmiddels ons wagenpark verduurzaamd met elektrische auto’s en wordt dit jaar onze ICT-infrastructuur vernieuwd en energiezuinige hardware in gebruik genomen. Via deze website houden wij u op de pagina op de hoogte van de verdere voortgang en concrete resultaten. Op verzoek sturen wij u ons Energie Management Actieplan en/of onze CO2 footprint toe.

Ga terug