• Den Boer CCI

    KENNIS DELEN EN
    EXPERTISE VERBINDEN

Constructieve veiligheid stadions betaald voetbal blijft actueel!

Dat is dit weekend weer eens gebleken in het Goffertstadion na afloop van de wedstrijd N.E.C.- Vitesse!  (Tribune met Vitesse-supporters stort in bij NEC, rellen na afloop | NOS ) Dit toont aan dat de constructieve veiligheid onlosmakelijk verbonden is met de fysieke veiligheid van bezoekers. De toevallige aanwezigheid van een container onder de tribune heeft dit weekend erger voorkomen maar als eigenaar ben en blijf je verantwoordelijk.   Met onze kennis en ervaring met uiteenlopende nieuwe en bestaande constructies adviseren wij stadioneigenaren (zoals de gemeente Breda) effectief bij het beheersen van de risico’s en in gebruik houden van het stadion.

In 2020 is door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het ‘PBCVV – Protocol Beoordeling Constructieve Veiligheid stadions betaald Voetbal’ voor implementatie ter beschikking gesteld aan stadioneigenaren. Verschillende incidenten met constructieve veiligheid van bestaande stadions zijn aanleiding geweest tot opstelling van het protocol. Stadion eigenaren is verzocht het protocol te implementeren met als doelstelling (op basis van gerechtvaardigd vertrouwen) de constructieve veiligheid te borgen.

Het protocol gaat uit van een risico gestuurde aanpak. Door middel van beheersmaatregelen wordt, na locatiebezoek en bureaustudie, een gerechtvaardigd vertrouwen gekregen in de constructieve veiligheid. De deskundigheid en ervaring van de adviseur met (de beoordeling van) stadions is hierbij van groot belang. Momenteel adviseren wij Gemeente Breda bij de implementatie van dit protocol.

Stadions onderscheiden zich van andere constructies doorgaans door de vele aanpassingen (zoals tribune uitbreidingen, minder valide voorzieningen, zonnepanelen, reclameborden, overkappingen, geluids- en verlichtingsinstallaties). In combinatie met voortschrijdend inzicht aangaande windfactoren (voor kapconstructies) en gedrag door belasting rondom de eigen frequentie zijn de risico’s niet te onderschatten. Alleen een brede blik en gedegen inhoudelijke kennis leidt tot een effectieve risico beheersing. Als Den Boer CCI zijn wij gespecialiseerd in projecten waarbij ‘de bestaande constructie’ de basis vormt voor de nieuwe situatie. Dit in lijn is met onze duurzaamheids- en circulariteitsdoelen, bespaart kosten en verminderd overlast in de omgeving.

Indien u zich zorgen maakt over de constructieve veiligheid van uw gebouw (of verantwoordelijk bent voor het implementeren van het PBCVV) en wil weten hoe u deze verantwoordelijkheid effectief kan beheersen. Neem dan contact met ons op. Wij adviseren u graag.

Ga terug