• Den Boer CCI

  KENNIS DELEN EN
  EXPERTISE VERBINDEN

De oplevering van de vernieuwde Schippersgracht 

De oude kadeconstructie aan de Schippersgracht verkeerde in slechte conditie en diende vervangen te worden. De werkzaamheden zijn in 2022 volgens planning door Aannemersbedrijf Damsteegt uitgevoerd en daarom blikken we terug op het verloop van dit uitdagende project waarbij onze partner IPV-delft in de ontwerpfase heeft bijgedragen aan het mooie eindresultaat.

Het project is in drie fasen uitgevoerd:

Fase 1: Het verwijderen van de bestaande kademuur en het aanbrengen van een nieuwe kademuurconstructie.

Fase 2: Het vernieuwen van de Evert Stokbrug (ophaalbrug). Hierbij zijn de funderingsconstructie en het brugdek volledig vernieuwd en is de bovenbouw met bewegingswerken gerenoveerd. Ook is de fundering monumentale brugwachterswoning verstevigd.

Fase 3: In deze fase is de riolering vervangen door een gescheiden rioolstelsel. Daarnaast is de volledige bestrating opnieuw aangebracht met zoveel mogelijk van het huidige bestratingsmateriaal. Dit om het historische karakter van de Schippersgracht te behouden. Hierbij zijn ook de eerder veiliggestelde Stolpersteine teruggeplaatst.

Bijdrage Den Boer CCI 

In opdracht van gemeente Stichtse Vecht heeft Den Boer CCI de integrale voorbereiding en contractmanagement voor dit ingrijpende project verzorgt. De volgende werkzaamheden waren onderdeel van ons takenpakket:

Het opzetten van een PVE (programma van eisen) en het voeren van gesprekken met bewoners en stakeholders tijdens (online)bijeenkomsten.

 • Het uitvoeren van een integrale risicoanalyse.
 • Het uitvoeren van conditionerende onderzoeken;
 • Het uitvoeren van een knelpuntenanalyse;
 • Het uitvoeren van constructie- en fundering/hei-berekeningen.

Verder was Den Boer CCI ook verantwoordelijk voor:

 • Het opstellen van een UAV-gc contract (D&C);
 • Het beoordelen van aanbiedingen op basis van EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving);
 • De contractbeheersing (oplevering en toetsing van producten);
 • De begeleiding tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.

Heropening Evert Stokbrug
Voor de inwoners van Maarssen is tijdens de afsluiting van de Evert Stokbrug een tijdelijke noodbrug neergelegd. Voor de bewoners was overlast onvermijdelijk en is het goed om te weten dat de kade voor de komende 100 jaar veilig is. Van de heropening werd dan ook een feestelijk moment gemaakt. De dochter van Evert Stok, Greet Stok, knipte samen met wethouder Arjan Wissenborn symbolisch een lintje door.

Benieuwd hoe dit eruit zag?

Je vindt het in het volgende artikel van RTV Stichtse Vecht.

Voor aanvang van de werkzaamheden plaatsten we al een artikel over de geplande reconstructie van de Schippersgracht.

Onze Contractmanager was de centrale spil in de voorbereiding en uitvoering van dit project. Wil je ook als contractmanager integraal verantwoordelijk zijn voor voorbereiding en uitvoering solliciteer dan op onze vacature.

Ga terug