• Den Boer CCI

  KENNIS DELEN EN
  EXPERTISE VERBINDEN

Den Boer CCI in onderzoeksfase onderdeel van Project Westrand Groningen

Den Boer CCI heeft zijn eerste project binnen de Raamovereenkomst Ingenieursdiensten Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s succesvol afgerond. Namens de combinatie Clafis, Geonius, Den Boer CCI, Hydrologic, heeft Den Boer CCI, in opdracht van Waterschap Noorderzijlvest, voor het ‘’Project Westrand Groningen’’ een leidende rol vervult in het maken van het 3D ontwerp en RAW-bestek. Voor de voorbereiding en uitvoering van de geodetische, geotechnische en milieukundige onderzoeken is nauw samengewerkt met Geonius.

Door het waterschap en de gemeente Groningen zijn in het Waterstructuurplan meerdere knelpunten gesignaleerd met betrekking tot de waterkwaliteit, het vasthouden van het water en de waterkwantiteit. Dit levert nadelige effecten op voor de leefomgeving, zoals blauwalg, een slechte waterkwaliteit, droogte en wateroverlast. Klimaatverandering versterkt deze effecten. Om dit aan te pakken zijn de volgende maatregelen vastgesteld die positief gaan bijdragen de doorstroming en waterberging in het gebied.

 • Het vervangen van het doorvoergemaal Vinkhuizen door een grote duiker (minimaal ø 900 mm) onder de J.v. Zwedenlaan;
 • Aanleg van de automatische stuw ‘’De Held’’;
 • Aanleg duiker (minimaal ø 750 mm) onder de Leegeweg;
 • Aanleg automatische stuw Kornalijnlaan;
 • Uitbreiden Dolomieten Stuw met een automatische stuw kep;
 • Creëren van een stuw aan duiker. Westrand Groningen.

Met een proactieve aanpak heeft Den Boer CCI binnen 5 maanden het ontwerp en bestek opgeleverd. Belangrijke succes factoren hierbij waren:

 • De Projectstart op basis van reeds uitgewerkte 3D Inventor ontwerpen gaf alle stakeholders van zowel het waterschap als de gemeente Groningen een volledig beeld van de maatregelen.
 • Een technische oplossing in een complexe omgeving: kabels, leidingen en een drukke ontsluitingsweg vroegen om een ingenieuze oplossing. Zo combineren wij technische vakkennis met affiniteit voor omgevingsmanagement.
 • Het gezamenlijk met Geonius voorbereiden en verwerken van het landmeetwerk op tekening. Hiermee is de kwaliteit verhoogt en dubbel werk voorkomen.
 • Het iedere twee weken monitoren en bespreken van de projectvoortgang.
 • Het doorlopen van de 9-stappen methode in 2 risicosessies met alle beheerders van het waterschap om te komen tot een CE-markering per object en het opstellen van een V&G-plan voor de ontwerpfase.
 • Het in één keer goed opstellen van tekeningen, rapportages, ramingen en het RAW-bestek door dat eisen en wensen vooraf concreet zijn afgestemd.

Zie jij jezelf als bijvoorbeeld 3D ontwerper ook werken aan het klimaatbestendig maken van onze leefomgeving? Bij Den Boer CCI zijn we nog op zoek naar nieuwe collega’s die ons team komen versterken. Bekijk snel de vacature en wie weet blik jij binnenkort wel mee terug op één van de projecten waar jij een bijdrage aan hebt geleverd.

Meer lezen over de samenwerking? Clafis schreef hier een interessant nieuwsbericht over op hun website.

Ga terug