• Den Boer CCI

    KENNIS DELEN EN
    EXPERTISE VERBINDEN

Den Boer CCI tekent samen met haar partners samenwerkings raamovereenkomst met Rijkswaterstaat

Den Boer CCI mag de komende drie jaar, met optie tot een jaar verlenging, Gespecialiseerde advieswerkzaamheden voor Rijkswaterstaat uitvoeren aan de hand van een nieuwe samenwerkingsraamovereenkomst SROK ID.  Ditmaal vormt Den Boer CCI een combinatie met ABT, Kiwa KOAC en Geonius. De overeenkomst heeft betrekking op perceel 2, technisch advies.

Onze combinatie heeft zich op basis van referenties en tevredenheidsverklaringen gekwalificeerd door aan Rijkswaterstaat aan te tonen dat er voldoende kennis in huis is over de hoofdkennisvelden bouw- en/of onderhoudstechnologie, assetmanagement en leefomgeving. 

Samenwerking
De vier partijen van onze combinatie vullen elkaar zodanig goed aan met uiteenlopende kennis en expertise dat we in totaal voor 15 van de 17 kennisonderwerpen over de juiste referenties beschikken. 

Bijdragen aan duurzaamheidsdoelen
Het succes van samenwerkingsraamovereenkomst is belangrijk voor het behalen van de duurzaamheidsdoelen van Rijkswaterstaat

  • werken aan een duurzame gebiedsontwikkeling;
  • in 2030 energieneutraal en circulair werken. 

Het is onze ambitie daar als raadgevend ingenieursbureau concreet aan bij te dragen. 

Ga terug