• Den Boer CCI

    KENNIS DELEN EN
    EXPERTISE VERBINDEN

Den Boer CCI tekent samen met Waalpartners en Geonius voor zesjarige samenwerking met vier Waterschappen

Aansluitend op het ondertekenen van de vier Raamovereenkomsten voor Integrale technische adviesdiensten voor waterbouwkundige kunstwerken met Waterschap Brabantse Delta, Waterschap Hollandse Delta, Hoogheemraadschap van Delfland en Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard is afgelopen week de samenwerking tussen de beide contractmanagementteams gestart met een eerste online kennismaking. In een korte videoboodschap presenteren wij ‘corona-proof’ onze combinatie. 

In een intensief aanbestedingstraject, dat twee jaar geleden begon met een eerste marktconsultatie in de kapel van Kasteel Bouvigne, zijn de kaders voor de samenwerking tussen de ingenieursmarkt en de waterschappen vormgegeven. Het resultaat is dat de waterschappen voor alle waterschapsdisciplines een lange termijn samenwerking aangaan met zorgvuldig geselecteerde ingenieursbureaus.

Op basis van eerdere succesvolle samenwerking hebben Den Boer CCI, Waalpartners en Geonius de krachten gebundeld om de waterschappen op alle facetten van de integrale vraagstukken te bedienen. Zo kennen Waalpartners en Geonius de lokale belangen, zijn zij specialist in gebiedsinrichting en het uitvoeren van conditionerende onderzoeken. Den Boer CCI complementeert de combinatie met specialistische ontwerpkennis van waterbouwkundige kunstwerken en maakbare innovatieve constructieve- en geotechnische oplossingen. 

Naast het zeer goed beoordeelde samenwerkingsplan is onze projectaanpak, gebaseerd op onder andere onze ervaring met de engineering van Gemaal Dorppolder-Noord, door de waterschappen goed gewaardeerd. Wij zijn er trots op dat wij de komende zes jaar mogen werken, leren en innoveren in een gebied dat zich uitstrekt van Rockanje tot Schoonhoven en van Scheveningen tot Baarle-Nassau. Met onze kennis en ervaring van het integraal ontwerpen en engineeren van steeds duurzamere gemalen, bruggen, inlaten, stuwen en vispassages leveren wij onze bijdrage aan het behouden van droge voeten en de beschikbaarheid van natuurlijk water.

Ga terug