• Den Boer CCI

    KENNIS DELEN EN
    EXPERTISE VERBINDEN

Den Boer CCI tekent samen met Waalpartners voor vierjarige samenwerking met de provincie Noord-Brabant.

Den Boer CCI is de komende vier jaar in combinatie met Waalpartners huisadviseur op het gebied van infrastructuur, mobiliteit, natuurontwikkeling en milieu (bodem)voor de provincie Noord-Brabant. 

Door het succes van o.a. Brainpoort Eindhoven en de veranderende wetgeving ligt er een stevige opgave op gebied van infrastructuur, slimme en groene mobiliteit, natuurontwikkeling. Hierdoor worden project opgaven complexer en is innovatie en een duurzamer projectresultaat gewenst.  

Ons gestructureerde stappenplan voor het signaleren én benutten van duurzaamheidskansen en concrete innovaties in projecten voor o.a. de provincie Zuid-Holland zijn door de provincie hoog gewaardeerd.

Ga terug