• Den Boer CCI

    KENNIS DELEN EN
    EXPERTISE VERBINDEN

Hangschorten geven historische Schippersgracht weer traditionele uitstraling

De werkzaamheden aan de Schippersgracht in Maarssen vorderen gestaag. In juni 2021 heeft de gemeente Stichtse Vecht aan Damsteegt Waterwerken de opdracht gegeven om de in het UAV-gc contract beschreven werkzaamheden uit te voeren.

Het gehele werk is verdeeld in 3 Fasen. Fase 1 omvat het verwijderen van de oude kademuur en het aanbrengen van een nieuwe kademuurconstructie. In Fase 2 wordt de verouderde ophaalbrug Evert Stokbrug vernieuwd. Hierbij wordt de funderingsconstructie en het val (brugdek) geheel vernieuwd en de bovenbouw met bewegingswerken gerenoveerd. Naast de ophaalbrug wordt de naastgelegen monumentale brugwachterswoning versterkt. In Fase 3 wordt de riolering vervangen door een gescheiden rioolstelsel en wordt het straatwerk opnieuw aangebracht. Hierbij wordt de openbare ruimte vernieuwd door het opnieuw inrichten van de parkeerplaatsen, het aanbrengen van fietsleunhekken en het planten van nieuwe bomen. Het bestratingsmateriaal wordt zoveel als mogelijk hergebruikt zodat, op een duurzame wijze, het historische karakter van de Schippersgracht wordt behouden.

Inmiddels is de oude kademuur geheel verwijderd en zijn met groutankers versterkte stalen damwandplanken aangebracht. Om het binnenstedelijke karakter te behouden zijn de stalen damwand afgewerkt met metselwerk beklede hangschorten. Om de aankomende afronding van Fase 1 te vieren is in aanwezigheid van de wethouder Arjan Wisseborn, Lex Kemper (projectleider van de gemeente Stichtse Vecht), José van Vliet (omgevingsmanager van de gemeente Stichtse Vecht) en Gerrit Damsteegt een hangschort geplaatst.

Met de kennis uit de contractvoorbereiding en ontwerpfase ondersteund Den Boer CCI  de gemeente Stichtse Vecht door middel van Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB) bij de begeleiding en beoordeling op implementatie van de eisen uit het UAV-gc Design & Construct contract. IPV-delft toetst, als vormgevers van het Beeldkwaliteitsplan, het realiseren van de beeldkwaliteitseisen.

Ga terug