• Den Boer CCI

    KENNIS DELEN EN
    EXPERTISE VERBINDEN

Herstelwerkzaamheden voor een veilig en toegankelijk Amsterdamse Bos 

Het Amsterdamse Bos is een drukbezocht recreatiegebied. Dit betekent dat veiligheid en toegankelijkheid centraal staan bij het ontwerp en realisatie van de kadeverbeteringen en de daarop gelegen fiets- en wandelpaden. Het Amsterdamse Bos is in 1934 aangelegd voor de turfwinning uitgeveende polders. Het waterpeil ligt dan ook op 5,50 meter onder het NAP. Door de ligging van de kades, het intensieve gebruik van recreanten en de voor het bos specifieke wet- en regelgeving was een integrale ontwerp en contractvoorbereiding noodzakelijk.

Als vaste partner van Rijnland is Den Boer CCI gevraagd deze integrale aanpak te organiseren. Het voornaamste doel van onze inzet was het uitwerken van een breed gedragen ontwerp voor het realiseren van de kadeverbeteringen in het Amsterdamse Bos. In de inventarisatiefase zijn we met Rijnland en het Amsterdamse bos per fiets de te verbeteren kadestrekkingen langsgegaan. Op iedere locatie zijn de wensen van zowel Rijnland als het Amsterdamse Bos in kaart gebracht. Voor Rijnland betekende dit vooral stabiliteit en het op hoogte brengen van de kades. Voor het Amsterdamse bos ging dit over het herstel en samenvoegen van fiets- en wandelpaden, het bestrijden van de Japanse duizendknoop, het behoud van bomen en het zorgen voor minimale hinder voor de recreanten van het gebied. Daarnaast diende er een buiten werking gestelde middenspanningskabel van Liander verwijderd te worden uit een kadevak. Kortom: in één middag is gezamenlijk de gehele scope doorgesproken, is er begrip voor ieders opgave ontstaan en is de basis gelegd voor de samenwerking tussen alle betrokken partijen.

Op basis van de verzamelde informatie zijn de ontwerpen uitgewerkt. Voor een aantal kadevakken bleek de opgave voor de hoogte beperkt en heeft het Amsterdamse Bos deze ophoging meegenomen in het herstel van de verharding. Voor kadevak 2 is het ontwerp geoptimaliseerd, waardoor het wandelpad direct naast het fietspad komt te liggen. Hierdoor kon het bestaande profiel van de kade versterkt worden met gebruik van grond uit het ‘oude’ wandelpad. Deze duurzame oplossing was goedkoper, sneller te realiseren en leverde extra ruimte aan het bestaande bos. In dit filmpje wordt de uitvoeringsfase in beeld gebracht.

In het RAW-bestek zijn diverse maatregelen opgenomen, zoals vervoer over het water en het werken buiten het broed- en evenementenseizoen. Door CO2 reductie en omgevingshinder in de EMVI-criteria van de aanbesteding centraal te stellen, is er tijdens de uitvoering veel aandacht voor omleidingsroutes, controle van de afzettingen en de reductie van CO2 uitstoot, NoX en fijnstof door het gebruik van HVO-100. 

De contractmanager van Den Boer CCI was de veelzijdige spil binnen dit project. Na het opstellen van het plan van aanpak, heeft hij het programma van eisen uitgewerkt, de ontwerpoplossingen laten uitwerken en conditionerende onderzoeken laten uitvoeren. In samenwerking met de omgevingsmanager van Rijnland heeft hij samenwerkingsovereenkomsten opgesteld met Liander en het Amsterdamse Bos.
Samen met onze inkoopadviseur heeft hij het door hem opgestelde RAW-bestek aanbesteed, waarna hij als Directie-UAV samen met onze toezichthouder de uitvoering heeft begeleid. 

Zie jij jezelf als contractmanager werken? Bij Den Boer CCI zijn we nog op zoek naar nieuwe collega’s die ons team komen versterken. Bekijk snel de vacature en wie weet blik jij binnenkort wel mee terug op één van de projecten waar jij een bijdrage aan hebt geleverd.

Ga terug