• Den Boer CCI

    KENNIS DELEN EN
    EXPERTISE VERBINDEN

Optrillen van damwanden in Natuurvriendelijke oever verloopt voorspoedig

De Kortsteeksterweg in de Noord- en Zuideinderpolder is te dicht tot het waterpeil gedaald. Door  bodemdaling/ inklinking van de veengrond. Bij hoogwater in de Oude Rijn kan de steile en lage Kortsteeksterweg de hoogwaterstanden niet meer keren. Hoogheenraadschap van Rijnland heeft Den Boer CCI gevraagd een duurzame oplossing te bedenken.   

Een traditionele aanpak met een brede stabiele dijk betekend een grote ingreep in het landschap en tuinen van omwonenden. Daarnaast zou de (verkeers)hinder tijdens de realisatie groot en langdurig zijn. 

Door op verschillende delen de waterkering te verplaatsen van de Kortsteekterweg naar de Oever van de Oude Rijn wordt een groot deel van de hinder voorkomen. Daarom is de samenwerking gezocht met provincie Zuid- Holland die als vaarwegbeheerder een groot deel van de oeverconstructies gaat vervangen. In een variantenstudie hebben wij aangetoond dat, rekening houdend met een levensduur van 100 jaar, deze aanpak de goedkoopste en meest duurzame oplossing is. 

Langs een deel van de Oude Rijn is in het verleden door de provincie een natuurvriendelijke oever gerealiseerd. De bestaande damwand houdt de golven van de scheepvaart tegen zodat planten kunnen groeien en vissen kunnen paaien. Deze damwanden moeten voor de waterkerende functie opgehoogd worden. Het oplassen van damwand profielen is duur en bewerkelijk. In de ontwerpfase hebben wij aangetoond dat het mogelijk is de bestaande damwanden omhoog te trillen en daarmee te besparen op laswerk en staal. In het ontwerp blijft een deel van de damwanden op diepte (zie foto) en door het met elkaar verbinden zorgen die ervoor dat de opgetrokken damwanden niet terug zakken in de slappe veenbodem.  De damwanden die op diepte blijven worden met een inpasstuk opgehoogd of voorzien van de afsluitbare opening die de natuurvriendelijke oever verbindt met de Oude Rijn.
Afgelopen week is het optillen van de damwanden aan de natuurvriendelijke oever, sneller dan verwacht, uitgevoerd en is er inmiddels gestart met het intrillen van de damwanden in het naast gelegen traject. 

De werkzaamheden in de omgeving van trilling gevoelige bebouwing wordt overigens met een drukstelling uitgevoerd zodat schade en hinder tot het minimum beperkt wordt. 

In januari dit jaar is de uitvoering van de kadeverbetering Noord- en Zuideinderpolder door het Hoogheemraadschap van Rijnland gegund aan Ploegam B.V.. Volgens planning leveren zij de waterkering tussen de Steekterbrug en de Ziendesluis met een lengte van de 5,5 kilometer in de zomer van 2024 weer veilig en stabiel op. 

Bij Den Boer CCI zijn we nog op zoek naar nieuwe collega’s die ons team komen versterken. Waaronder constructeurs. 

Ga terug