• Den Boer CCI

    KENNIS DELEN EN
    EXPERTISE VERBINDEN

Waterschappen Noorderzijlvest en Hunze & Aa’s kiezen voor sterk partnerschap

De waterschappen Noorderzijlvest en Hunze & AA’s hebben het vertrouwen in de samenwerking CLAFIS, Den Boer CCI, Geonius en HydroLogic uitgesproken. Deze combinatie van ingenieursbureaus heeft het raamcontract voor Integraal Technisch Advies gegund gekregen. De gedeelde ambitie en visie op samenwerking bleek de juiste formule. Vandaag bekrachtigen Anna van der Zwan, Wessel Nauta, Marc Zwaanswijk en Maarten Spijker de samenwerking in deze overeenkomst.

Het gegund krijgen van deze aanbesteding laat zien dat de samenwerking tussen de onderscheidende, specialistische bureaus CLAFIS, Den Boer CCI, Geonius en HydroLogic erg waardevol is. Het beoordelingsteam van de waterschappen laat in de definitieve gunning weten dat zij met name de communicatie, samenwerking en gezamenlijke inzet van kennis en kunde als meerwaarde hebben onderstreept.

De waterschappen waarderen de inzet van één raamcontractmanager en twee projectbeheersers met vaste teams. De samenwerking is onderverdeeld in drie segmenten en verantwoordelijken: Anna van der Zwan (raamcontractmanager), Wessel Nauta (innovatiemanager), Marc Zwaanswijk (kwaliteitsmanager). Een sterk verbonden team vanuit relatie, inhoud en proces werkt aan duurzame relaties. Als vaste partner voorzien we  de waterschappen binnen de raamovereenkomst van integraal en specialistisch advies in alle facetten van het watersysteem, waterveiligheid en waterketen.

Wessel Nauta: ‘Deze samenwerking stelt ons in staat om ook voor de noordelijke waterschappen in vulling te geven aan onze missie “kennis delen en expertise verbinden”. Met een frisse blik en door te luisteren naar alle betrokkenen bereiken we vaak meer met de zelfde middelen. Onze inzet richt zich daarbij op biodiversiteit en een blijvend duurzaam project resultaat.’

Ga terug