• Den Boer CCI

    KENNIS DELEN EN
    EXPERTISE VERBINDEN

Werkzaamheden aan de Historische Schippersgracht te Maarssen gestart!

Eén jaar na de gunning van het ontwerp en de contractvoorbereiding (UAV-gc) aan Den Boer CCI zijn de werkzaamheden van Damsteegt Waterwerken aan de Historische Schippersgracht te Maarssen gestart!

Op dit moment is begonnen met het uitvoeren van Fase 1:

De kade aan de Schippersgracht wordt vanaf het water in een periode van 5 weken vervangen. In één dag wordt de bestaande kademuur gesloopt en de nieuwe damwand aangebracht. Zo wordt elke dag   ca. 10m1  kademuur vernieuwd. Na het aanbrengen van de damwanden zullen de ankers worden aangebracht en worden de prefab hangschorten opgehangen aan de damwand. In Fase 2 wordt de verouderde Evert Stokbrug vernieuwd en zal een tijdelijke fietsbrug worden neergelegd. In Fase 3 wordt  het straatwerk en de riolering aan de Schippersgracht vervangen en bomen geplant.

De totale opdracht die door Den Boer CCI is uitgevoerd betreft het opstellen van een constructief en esthetisch verantwoord uitvoerbaar ontwerp van de kademuur, het landhoofd en de bewegende delen van de Evert Stokbrug en de kadeconstructie onder de brugwachterswoning. Daarbij wordt ook een gescheiden rioleringsstelsel en een nieuwe overstort in de weg achter de kade gerealiseerd. Het opstellen van een UAV-gc D&C contract heeft gediend als basis voor de uitvraag van de aannemer. Waarbij we de gemeente geadviseerd hebben met onderscheidende EMVI criteria en beoordeling van de plannen

Het vervangen van binnenstedelijke kademuren is een grote technische uitdaging. De werkruimte is beperkt, de bebouwing van grote historische waarde en de omgeving zeer dynamisch. Door de gestructureerde aanpak op basis van IPM, toepassen van Duurzaam-GWW en gerichte inzet van gespecialiseerde vakkennis en technieken hebben we Gemeente Stichtse Vecht ontzorgt met de beste oplossing. Samen met IPV-delft en met inbreng van de bewoners is een beeldkwaliteitsplan opgesteld zijn de nieuwe bomen uitgekozen. Met als resultaat dat binnen budget en negen maanden na ons startoverleg met de gemeente de opdracht voor de realisatie aan Damsteegt is gegund.

Ga terug