Ondergrondse infrastructuur

Tunnels & onderdoorgangen

Onze kennis van de ondergrond en moderne constructiematerialen komt tot uiting in veilige en duurzame oplossingen en ontwerpen.

Door de toepassing van moderne rekenmethodieken en slimme (interne) organisatie acteren we effectief en voorspelbaar. Hierdoor kiezen onze opdrachtgevers er steeds vaker voor om het integrale ontwerpmanagement bij ons onder te brengen.

Leidingen, sleuf- en sleufloze technieken

Ondergrondse assets zoals (transport-) leidingen vragen om een speciale ontwerp- en beheeraanpak. Kennis, ervaring en moderne rekentechnieken stellen ons in staat u optimaal van dienst te zijn in het ontwerp en het beheer.

Haalbaarheidsstudies, voorontwerpen, uitvoeringsontwerpen en de toetsing risico’s van kabels en leidingen als ‘niet waterkerende objecten’ in dijken en kades verrichten we voor een verscheidenheid aan opdrachtgevers.

Voor het afzinken of gravend op diepte brengen van uw gemaal adviseren we u met een passend uitvoeringsprotocol en een realiseerbaar ontwerp.

Door onze integrale kennis zijn we in staat uw leidingkruisingen met waterkeringen, waterwegen en wegen te voorzien van maatwerk adviezen en effectanalyses.

Bouwkuipen

Het ontwerpen van veilige bouwkuipen die met acceptabele omgevingseffecten en kosten gerealiseerd worden is onze expertise.

Bij het ontwerp gebruiken we moderne rekentechnieken (0.a. Plaxis) waarmee we u tot en met een uitvoeringsontwerp kunnen adviseren.

Onderscheidend zijn onze effectanalyses van trillingen en deformaties in situaties waar naastgelegen gebouwen, wegen of waterstaatkundige objecten gevoelig zijn voor omgevingseffecten.

Omgevingseffecten analyses

In de ontwerpfase van uw objecten wilt u van het bouwen weten wat het effect is op de omgeving. Wij voorzien u hierin van integraal advies.

Hierbij gaat het bij ingrepen in de grond bijvoorbeeld om advies over trilling predicties, grondvervormingen, zettingen, heibaarheid en of grondwaterfluctuaties.

Wij geven u inzicht in de risico’s en effecten op bijvoorbeeld waterkeringen of bestaande funderingen en onderdelen die direct ingrijpen op veiligheid en bruikbaarheid.

Bij ingrepen boven de grond gaat het bijvoorbeeld om geluidsproductie, verkeersveiligheid, verlichting of andere thema’s die te maken hebben met welzijn en veiligheid.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze specialisten