• Den Boer CCI

    KENNIS DELEN EN
    EXPERTISE VERBINDEN

Effect analyse werkzaamheden nabij tankopslag

In opdracht van Mourik Groot-Ammers is door ons bureau een effect analyse uitgevoerd inzake werkzaamheden nabij een tankopslag.

In het Rotterdamse havengebied dient tussen een drietal brandstof opslagtanks een bodemsanering plaats te vinden. De sanering gaat gepaard met een verlaging van het grondwaterpeil en ontgravingen.

Als second opinion op het onderzoek van een derde partij zijn de effecten geotechnisch en constructief onderzocht. Tevens is de bestaande geometrische situatie van de tanks in kaart gebracht. Er is een handleiding opgesteld voor monitoring en toetsing van de deformaties aan de EEMUA handleiding.

Vanwege de grote risico’s is eveneens ons product aan toetsing door een derde onderworpen. Op basis van ons goedgekeurd product is de uitvoering in gang gezet.

Ga terug

Foto's van dit project