• Den Boer CCI

    KENNIS DELEN EN
    EXPERTISE VERBINDEN

Gemaal Dorppolder

Ten zuiden van Schipluiden ligt de Dorppolder die uit twee deelgebieden bestaat: Dorppolder-zuid (grasland) en Dorppolder-noord (glastuinbouw). Na de wateroverlast in september 1998 is in 2001 een semi permanente oplossing getroffen in de vorm van een mobiel gemaal dat is geplaatst langs de Dorppolderweg dat het overtollige water in de Zijde pompt.
Het nieuwe gemaal Dorppolder-Noord vervangt het mobiele gemaal en zorgt samen met een aantal aanvullende watersysteemmaatregelen voor een peilscheiding tussen de Noord- en Zuidpolder. Deze integrale aanpak en robuuste oplossing zorgt naast droge voeten voor de ingelanden ook voor een verbetering van de waterkwaliteit.

In opdracht van Dura Vermeer hebben wij het referentie ontwerp conform de eisen uit het UAV-gc contract uitgewerkt in een geoptimaliseerd Definitief Ontwerp voor zowel het gemaal als de watersysteem maatregelen. Alle constructieve elementen zijn 3D uitgewerkt waarbij alle raakvlakken inzichtelijk zijn gemaakt. In de ontwerp verantwoording en constructieve en werktuigbouwkundige adviesrapportages zijn alle ontwerpkeuzes en de verificatie en validatie van het ontwerp onderbouwd. Het door Delfland geaccepteerde ontwerp hebben wij vervolgens als uitvoeringsontwerp uitgewerkt in maatvaste 2D tekeningen, zodat de geprefabriceerde onderdelen eenvoudig gemonteerd en geplaatst konden worden.

Ga terug

Foto's van dit project