• Den Boer CCI

    KENNIS DELEN EN
    EXPERTISE VERBINDEN

Gemaal Haarrijn

In opdracht van Roelofs Advies en Ontwerp B.V. is door ons bureau de engineering verzorgd van te realiseren persleidingen en een visbuis te Maarssenbroek. Er is een nadere studie verricht naar de haalbaarheid van het uitvoeren van een oplossing in staal op kespen. Een nadere studie bleek noodzakelijk daar er een zeer geringe gronddeking aanwezig was, en er een zware bovenbelasting door een telescoopkraan opneembaar diende te zijn. Er zijn voor zowel de visbuis als de 2 uitslagleidingen verschillende scenario’s uitgewerkt. De buisleidingen zijn hierbij getoetst aan de NEN 3650. Uiteindelijk bleek voor de uitslagleidingen een ontwerp in beton een goedkopere oplossing.

Ga terug