• Den Boer CCI

  KENNIS DELEN EN
  EXPERTISE VERBINDEN

Ingenieursdiensten FSV-, Kooi-, en Lageveensepolder

In het kader van onze raamovereenkomst voor ingenieursdiensten  met Hoogheemraadschap Rijnland is door ons bureau het ontwerp en de besteksvoorbereiding verricht voor diverse maatregelen in de FSV-, Kooi-, en Lageveensepolder.  Dit betreffen de volgende maatregelen:   

 • Het vervangen van duikers in een bestaande dam.  
 • Het vergroten van duikers in een bestaande dam.  
 • Het aanpassen van een inlaat.  
 • Het aanleggen van een vuilkist.  
 • Het ophogen van een waterkering.  
 • Het aanpassen van een sifon.  
 • Het plaatsen van een keerschot.  
 • Het verbreden en verdiepen van watergangen (incl. aanbrengen van een vaarduiker, diverse stuwen, beschoeiingen en natuurvriendelijke oevers.  
 • Het realiseren van een inlaat.  
 • Het slopen van een bestaand gemaal.  
 • Het bouwen van een nieuw gemaal (Het nieuwe gemaal dient een ontwerpcapaciteit te hebben van 18,8 m3/min).  

Ten behoeve van de voornoemde maatregelen zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd:   

 • Uitvoeren van alle benodigde conditionerende onderzoeken 
 • Omgevingsmanagement (waaronder keukentafelgesprekken en sluiten van overeenkomsten met aangelanden) 
 • Verkrijgen van ontheffingen 
 • Opstellen van 2D en 3D tekeningen van leidingen, het gemaal en watersysteemmaatregelen voor ontwerp, Bestek en uitvoering. 
 • Opstellen van het Definitief ontwerp 
 • Opstellen van het RAW-bestek op basis van de UAV 2015. 
 • Opstellen van het projectplan waterwet.  
 • Opstellen van kostenramingen. 
 • Directie en toezicht tijdens uitvoering 
 • Opstellen van het objectdossier 
Ga terug

Foto's van dit project