• Den Boer CCI

    KENNIS DELEN EN
    EXPERTISE VERBINDEN

Ingenieursdiensten langsstabiliteitsconstructie Waalkade te Nijmegen

In opdracht van Ontwikkelingsbedrijf Waalfront C.V. zijn door ons bureau de ingenieursdiensten verricht voor ontwerp, aanbesteding en uitvoeringsbegeleiding van een langsstabiliteitsconstructie in de primaire waterkering te Nijmegen.

Het projectgebied is gelegen ter plaatse van de Waalhaven te Nijmegen. De Havenkade ligt aan de noordkant van Waalfront tussen de Waalbandijk en de Weurtseweg, die in verbinding staat met de uitvalswegen. De te beschouwen primaire waterkering valt binnen het ontwikkelingsgebied Waalfront te Nijmegen en loopt van dijkpaal NY015 t/m dijkpaal ND0011. Binnen het ontwikkelgebied ‘Waalfront’ wordt door Waalfront C.V. diverse bebouwing gerealiseerd. Een onderdeel hiervan is het appartementencomplex ‘Havenkade’.  Dit object valt binnen de beschermingszone van de primaire waterkering (in beheer bij WSRL) en vormt een aantasting voor de waterveiligheid. Daarom is een additionele voorziening getroffen waarmee het gebouw geen onderdeel wordt van de waterstaatkundige functie, dit wordt gedaan middels een verankerd stabiliteitsscherm in de dijk.

Bij de uitwerking is gebruik gemaakt van de meest recente richtlijnen conform het Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium (WBI) en POVM Rekentechnieken. Hierbij is onder andere gebruik gemaakt van geavanceerde rekentechniek met Plaxis. Na inpassing van het ontwerp in de omgeving zijn de uitvoeringskosten geraamd, en is een contract voor uitvoering opgesteld en aanbesteed. Vervolgens hebben we de uitvoering begeleid.

Ga terug

Foto's van dit project