• Den Boer CCI

    KENNIS DELEN EN
    EXPERTISE VERBINDEN

Inlaat en twee aflaten Oude Polder te Pijnacker

In opdracht van Hoogheemraadschap Delfland hebben wij in combinatie met Waalpartners Civil Engineering het projectmanagement en de complete engineering verzorgd van een nieuw te realiseren waterberging in de oude polder van Pijnacker. Deze berging van 25.000 m3 water wordt gereguleerd door een boezemwaterkering met inlaatconstructie en een tweetal uitlaatconstructies. Na het voeren van overleg met stakeholders, vergunningverleners en beheerders hebben wij het volledige geotechnische, constructieve, hydraulische en werktuigbouwkundige ontwerp uitgevoerd. Aansluitend is door ons het bestek opgesteld, de aanbesteding georganiseerd en de uitvoering begeleid.

De inlaat is uitgevoerd als betonnen (op houten palen gefundeerde) goot, voorzien van een klepstuw aan de bovenstroomse zijde. Om de recreatieve functie van het gebied te benadrukken is de goot uitwaaierend ontworpen, en ingelegd met natuurstenen keien. Een retourpomp die door in de constructie is opgenomen leidingen permanent retourwater door de goot pompt zorgt voor ‘speelwater’ voor kinderen. In extreem natte perioden kan de stuw kantelen waardoor de achterliggende berging zich vult.

Het ‘hart’ van de berging is ingericht als recreatief terrein, voorzien van speelvoorzieningen, water en wandelpaden. De bodem op de projectlocatie is gevoelig voor opbarsten en kleiaanvullingen zorgen voor de noodzakelijke stabiliteit van de waterkeringen. Het hydraulisch ontwerp van de berging is door ons beschouwd waarbij de hoeveelheid berging, vultijd en ledigingstijd leidend zijn geweest. Tijdens de uitvoering hebben wij de werkplannen van de aannemer getoetst waarbij de uitvoering volgens plan is verlopen.

Ga terug

Foto's van dit project