• Den Boer CCI

    KENNIS DELEN EN
    EXPERTISE VERBINDEN

Inlaat Hekendorp

De inlaat Hekendorp is gelegen ten westen van Hekendorp tussen de Enkele Wiericke en de Gekanaliseerde Hollandse IJssel (GHIJ). De inlaat is in 1883 gebouwd om bij droogte het gehele Woerdense gebied vanuit de GHIJ van water te kunnen voorzien. In droge tijden heeft de inlaat een sleutelfunctie in de strijd tegen verzilting. De renovatie is in het voorjaar van 2014 afgerond.

Aanleiding project/doel
De inlaat verkeerde al enkele jaren in een slechte staat. Herstel van de civieltechnische-, elektrotechnische en werktuigbouwkundige onderdelen was daarom noodzakelijk.
Wat is er allemaal gebeurd?

De bestaande inlaat is volledig vervangen;
Er is een nieuwe inlaat gebouwd op dezelfde locatie;
De capaciteit van de inlaat is vergroot naar 6 m3/sec;
Er is een voorziening t.b.v. noodbemaling gemaakt;
Er is een nieuwe De Wit sluisvispassage’ gebouwd.

Bijzonderheden
De inlaat dateert zoals gezegd uit 1883 en heeft een rijke historie. Het waterschap probeert dan ook om de nieuw te realiseren inlaat zoveel mogelijk een kopie te laten zijn van de bestaande inlaat. Zo zal het waterschap de bestaande natuurstenen randen, waarin resten terug te vinden zijn van de “IJssel- stoomtram”, hergebruiken in de nieuwe constructie.

Wat hebben wij gedaan?
In opdracht van de Kuiper Noordeloos heeft ons bureau de engineering verzorgd van:

Tijdelijke brug.
Tijdelijke bouwkuip.
Inlaat door primaire kering, kenmerken:
Ca. 20 x 7 meter.
2 st. schachten tbv keringen.
Berijdbaar voor verkeer.
Geïntegreerde visbuis.
Afgewerkt met metselwerk en natuursteen.
Inpassing W onderdelen met besturing.

Ga terug