• Den Boer CCI

    KENNIS DELEN EN
    EXPERTISE VERBINDEN

Onderzoek en advies parkeergarage Maagjesbolwerk te Zwolle

In opdracht van een vastgoedbeheerder heeft ons bureau de overmatige scheurvorming in voornoemde parkeergarage beoordeeld. Doel was inzicht te krijgen in de oorzaak van de scheuren, en de gevolgen voor de functie van de meerlaags (ondergrondse) parkeergarage.

Er is een plan van aanpak opgesteld waarin de te doorlopen proces stappen zijn toegelicht. Omdat de oorzaak achter een afwijking een legio aan oorzaken kan hebben is hier allereerst duidelijkheid in verschaft. Hiermee zijn de bandbreedte in oorzaken, en daarmee de mogelijkheden en de onmogelijkheden van het onderzoek beschreven. Vervolgens zijn op basis van een uitgebreid locatiebezoek en een verkorte bureaustudie de mogelijke oorzaken beschreven. Tevens is vermeld wat er an onderzoek kan worden uitgevoerd om een en ander te verifiëren. Tevens zijn de mogelijke gevolgen inzake veiligheid, bruikbaarheid en beschikbaarheid benoemd.

Ga terug

Foto's van dit project