• Den Boer CCI

    KENNIS DELEN EN
    EXPERTISE VERBINDEN

Onderzoek haven Maasgouw

In opdracht van RPS Advies & ingenieursbureau heeft ons bureau de technische input geleverd voor een havenstudie naar twee locaties binnen de gemeente Maasgouw.

De studie bestond uit een technische inspectie op locatie, locatiebeschrijving, varianten studie, risicoanalyse, en SSK raming. Hierbij is de technische input door ons bureau geleverd, in samenwerking met RPS. Het eindresultaat bestond uit een rapport waarbij diverse oplossingen qua techniek, prijs en risico’s met elkaar vergeleken worden.

De locaties kenmerken zich door gebruik door recreatievaart, alsmede riviercruisers tot een lengte van 110 meter. Onze kennis op het gebied van nautische constructies en regelgeving is hierbij van grote waarde gebleken.

Op het gebied van nautisch ontwerp zijn wij in staat FEM analyses, en analyses van nautische stabiliteit voor alle voorkomende vormen van constructies op te stellen.

Ga terug

Foto's van dit project