• Den Boer CCI

    KENNIS DELEN EN
    EXPERTISE VERBINDEN

Promelca Dairy Foods

In opdracht van Promelca Dairy Foods BV te Gorinchem heeft ons bureau de interne verbouwing van de sachet-vulafdeling en een nieuwe laadkuil in 2013 gerealiseerd.

Het betreft hierbij de engineering van zowel de bouwkundige als ook de constructieve voorzieningen en de bouwbegeleiding. De uitbreiding van de sachet-vulafdeling met een oppervlak van 600 m2 was benodigd voor de verwerking van melkpoeder in sachets (in aluminium gelamineerde verpakkingen) inclusief trafogebouw en MCC-ruimte. De afwerking van de productie– c.q. vulruimten dienen hierbij te voldoen aan de ‘sanitaire eisen’ vanuit de Foodindustrie.

Daarnaast hebben wij op de plaats van de bestaande laadkuil in 2 bouwfasen een nieuwe aangepaste laadkuil met 5 laaddocks met overkapping gerealiseerd. Het betreft hier een betonbak met hellingbaan en een verhoogd laadbordes. Zowel de bouwkundige als de constructieve onderdelen zijn door ons geëngineerd, en tevens hebben we de uitvoering mogen begeleiden.

In 2014 is er tevens een uitbreiding van de bestaande zuivering uitgewerkt. Het betreft een onderheid vloerveld met daarop rustende fundaties voor installaties. Tevens zijn er 3 tanks op de vloer aanwezig, waarvan er 1 in beton is uitgevoerd. Het geheel dient vloeistofdicht uitgevoerd te worden, hetgeen specifiek de aandacht heeft gehad in het rekenwerk en detaillering.

Ga terug

Foto's van dit project