• Den Boer CCI

    KENNIS DELEN EN
    EXPERTISE VERBINDEN

Reconstructie Stationssingel te Culemborg

In opdracht van gemeente Culemborg is de reconstructie van de Stationssingel door ons voorbereid.
In een zeer kort tijdsbestek is het ontwerp gemaakt, zijn de bewoners geïnformeerd middels presentatietekeningen, de hoeveelheden bepaald en de aannemers uitgenodigd. Voor uitvoering van de werkzaamheden is gebruik gemaakt van een lopende overeenkomst met open posten.

Door onze snelle aanpak is een en ander binnen het door opdrachtgever gestelde tijdspad afgerond. De uitvoering heeft inmiddels plaatsgevonden.

Ga terug

Foto's van dit project