• Den Boer CCI

    KENNIS DELEN EN
    EXPERTISE VERBINDEN

Studie Havenfront te Willemstad

In opdracht van een ontwikkelaar is een risicoanalyse opgesteld inzake de kans op een ‘aanvaarsituatie’ nabij Europa’s drukste binnenvaartsluizencomplex, de Volkeraksluizen.

Omdat er dicht op de waterlijn gebouwd gaat worden, diende er een risico beoordeling plaats te vinden, deze is door ons opgesteld. De analyse is gedeeld met de stakeholders, waaronder koninklijke Schuttevaer (vereniging van beroeps binnenvaarders). Met de gedragen onderzoeksresultaten kan het project naar de volgende fase worden gebracht.

Ga terug

Foto's van dit project