• Den Boer CCI

    KENNIS DELEN EN
    EXPERTISE VERBINDEN

Toetsing Eendragtspolder

In opdracht van RPS Advies & ingenieursbureau zijn wij betrokken geweest bij de volledige engineering van alle in het project aanwezige constructies, inlaat, uitlaat, doorlaat, defosfatering en bruggen.

De Eendragtspolder ten noorden van Rotterdam is een 470 hectare groot gebied. Wat voorheen voornamelijk landbouwgrond was, moest gaan fungeren als waterberging (4 miljoen kuub water!), sportfaciliteit en recreatiegebied. De Eendragtspolder heeft een professionele roeibaan, die geschikt is voor internationale en Olympische topwedstrijden. In feite is de Eendragtspolder een grote badkuip met een kraan en een afvoer. Deze polder behoort tot de grootste waterbergingen van ons land, maar zal ook ruimte bieden voor topwedstrijden.

Op basis van een engineering & construct-contract is de aannemerscombinatie GMB en Martens en van Oord geselecteerd. Een omvangrijk project. Ze verzetten 2,4 miljoen kubieke meter grond, legden tien duikers, zes fiets- en voetgangersbruggen en vier verkeersbruggen aan. Een defosfateringsinstallatie en een extra zandlaag op de kleibodem zorgen ervoor dat het water schoon blijft.

Onze taak in het project was alle engineeringsproducten van de aannemer, inzake de op te richten constructies, te toetsen. Enerzijds aan het contract, anderzijds aan de van toepassing zijnde regelgeving. Hierbij is een grote mate van kennis ingebracht rondom de Leidraad Kunstwerken en de NEN3650 (buisleidingen) en NEN3651 (buisleidingen door waterstaatswerken).

Ga terug

Foto's van dit project