• Den Boer CCI

    KENNIS DELEN EN
    EXPERTISE VERBINDEN

Tunnel Komkommerweg te Pijnacker

De Nieuwe Komkommerweg verbindt de zuidelijk gelegen N470 met de noordelijke N473 en is gerealiseerd in opdracht van de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Bij de aansluiting op de N470 is het bestaande fietspad voorzien van een fietstunnel.
In de contractvoorbereidingsfase is in opdracht van ingenieursbureau ADCIM door ons de hoofdberekening met referentieontwerp opgesteld voor de fietstunnel. Het ontwerp is in uitvoerige afstemming met de stakeholders zoals kabel- en leidingbeheerders, provinciale en gemeentelijke wegbeheerders en vergunningverleners opgesteld. Aansluitend hebben wij het RAW-bestek voor de tunnel geschreven.

Na aanbesteding zijn wij voor de tunnel ingeschakeld als toetsende partij, de aannemer diende het ontwerp van VO+ naar UO uit te werken. Op verzoek van aannemingsbedrijf G. van der Ven B.V. zijn wij, in afstemming met de opdrachtgever gemeente Pijnacker-Nootdorp, verschoven van de toetsende rol naar de UO- ontwerprol. Door de asymmetrische belasting van de grond op de tunnel was onze specifieke kennis en ervaring met verankering gewenst. Mede door de lastige ondergrond met een watervoerende tussen zandlaag, een veen pakket en de nabijheid van een CO² leiding.

Het ontwerp inclusief leuning, vangrails, asfalt en bouwkuip is volledig 3D uitgewerkt en zo zijn in het ontwerpstadium alle conflicten of onmogelijkheden in beeld gebracht en opgelost.

Ga terug

Foto's van dit project