• Den Boer CCI

    KENNIS DELEN EN
    EXPERTISE VERBINDEN

Verbinding Eco-corridor Blue Gate Antwerpen

De nieuw aangelegde 15 ha groene corridor – die de Hobokense Polder en Nieuw Zuid met elkaar verbindt – wordt overspannen door een brug, die dankzij de houten bekleding naadloos opgaat in het landschap en er voor zorgt dat de fauna ongehinderd kan migreren. De brug geeft toegang tot het eco-effectief bedrijventerrein Blue gate Antwerp. Hier wordt in een Publiek Private Samenwerking (PPS) de transitie van het petroleumcluster naar een innovatief logistiek bedrijvenpark met klimaat neutrale infrastructuur ontwikkeld.

Wij hebben de engineering verzorgd van de “Brug Blue Gate”. Deze brug passeert de groene corridor en vormt een verbinding voor gemotoriseerd verkeer (openbaar vervoer), voetgangers en fietsers ter hoogte van de kruising met de bestaande weginfrastructuur. In opdracht van DIMCO Infra Marine Contractors hebben wij op basis van de haalbaarheidsstudie en het referentieontwerp engineering van VO t/m UO verzorgd.
Binnen het door de opdrachtgever en “externe stakeholders” gegeven esthetisch kader hebben wij een overspanning van 60 meter lang en bijna 16 meter breed ontworpen. De speelse inplanting van de verschillende kleine steunpunten die de barrièrewerking verlaagt vereiste een dilatatie vrije uitvoering. Hiervoor hebben wij de nodige beheersmaatregelen tijdens het verhardingsproces voorgeschreven. De houten leuning is een esthetisch element dat de brug laat opgaan in het landschap en de lichtvervuiling van het verkeer naar de eco-passage minimaliseert.

Ga terug

Foto's van dit project