• Den Boer CCI

    KENNIS DELEN EN
    EXPERTISE VERBINDEN

Samenwerken aan innovatieve oplossingen

In 2013 is Den Boer CCI ontstaan door het samenbrengen van Den Boer Consult en ingenieursbureau CCI. Hiermee is meer dan 30 jaar ervaring met civiele-, waterbouwkundige en industriële constructies samengebracht in één raadgevend Ingenieursbureau.

Iedere dag werken onze gespecialiseerde professionals in ons monumentale pand in Nieuwpoort samen aan innovatieve oplossingen die het verschil maken in het functioneren van boven- en ondergrondse infrastructuur, watersystemen, waterkeringen, industrieën en woonomgevingen.

Samenwerken bij ons

Nieuwe collega’s die zich willen onderscheiden in initiatief en lerend vermogen zijn bij ons altijd welkom. Herken je jezelf als een communicatieve vakman of vakvrouw die door zijn omgeving gewaardeerd wordt vanwege praktisch inzicht en getoonde inzet? Dan stellen we het erg op prijs als je zelf contact op neemt voor een persoonlijke kennismaking en dat niet overlaat aan een intermediair.

Met ons team van bevlogen adviseurs werken wij vanuit Nieuwpoort als vaste partner voor Waterschappen, Provincies en gemeenten aan een veelzijdige projectenportefeuille. Door aannemers en collega-ingenieurs worden we gevraagd voor de inbreng van onze expertise en ervaring met complexe constructieve vraagstukken. In iedere opdracht willen wij leren hoe het beter kan, waar we het verschil kunnen maken en leveren we maatwerk. Dit betekent dat je rol in ieder project anders is en je maximaal wordt uitgedaagd op je kennis en competenties. We luisteren naar onze opdrachtgevers, vragen door en werken samen aan bruikbare en duurzame oplossingen.
Wij bieden je een ontspannen werksfeer in een informeel bedrijf, een prima marktconform salaris en gevarieerde en uitdagende projecten in een ontwikkelende organisatie die openstaat voor jouw ideeën. In lijn met je ervaring en ambities begeleiden we je actief bij het concreet en planmatig vormgeven van je persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling. Zo borgen we de verdieping van onze bureaukennis en verbreding van onze dienstverlening.

We zijn gevestigd in een monumentale “dokterswoning” in de historische vestingstad Nieuwpoort. Centraal gelegen ten opzichte van de A27 en de A15 en werken met moderne programmatuur aan innovatieve oplossingen voor projecten in Nederland, Duitsland en België.

Op dit moment hebben wij in onze groeiende opdrachtenportefeuille ruimte voor (aankomend en ervaren) adviseurs en specialisten die invulling geven aan diverse vacatures.

Samenwerken met ons

Vaste partner voor opdrachtgevers

Wij werken met waterschappen, provincies, gemeenten en Rijkswaterstaat binnen langdurige samenwerkingen van opvolgende opdrachten en raamovereenkomsten samen. Zo leren we elkaars kwaliteiten kennen, benutten we geleerde lessen en delen we succesvolle innovaties. Dit doen we transparant in een gestructureerde productgerichte projectaanpak waarin risico’s beheerst en planningen behaald worden. Nadat er afspraken zijn gemaakt over de project aanpak brengen we alle wettelijke kaders, eisen, wensen en duurzaamheidskansen van een project in kaart. Op basis van alle ingewonnen en beschikbare informatie maken we vervolgens een uitvoerbaar ontwerp dat past in de omgeving.  Onze adviesrol tot en met de oplevering en ingebruikname richt zich op een beheerste en kwalitatieve realisatie van het ontwerp.  We luisteren naar onze opdrachtgevers, vragen door en werken samen aan bruikbare en duurzame oplossingen.   

Innovatieve ontwerper voor opdrachtnemers

Door aannemers en collega-ingenieursbureaus worden we gevraagd voor de inbreng van onze expertise en ervaring met complexe constructieve vraagstukken.  In iedere opdracht gaan wij op zoek naar optimalisaties en leveren we maatwerk. Het beperken van materiaalgebruik en circulair hergebruik van bestaande constructies resulteert in lagere uitvoeringskosten en minder hinder. Zo passen we onze specialistische kennis project specifiek en op maat toe in ontwerpen en constructieve berekeningen die maakbaar zijn en een duurzaam resultaat garanderen.

Onafhankelijk Expert voor complexe vraagstukken. 

Wij voeren regelmatig een second opinion uit op producten van anderen. Vaak preventief in het kader van bouwvergunningen, kwaliteitsborging en risicobeheersing. Helaas ook als er al een geschil of zelfs schade is ontstaan. Doordat bij opdrachtgevers de focus steeds meer verschuift naar het bestuurlijke proces en de omgeving adviseren wij in die situaties waarbij het aan expertise of capaciteit in eigen organisatie ontbreekt de review van technisch complexe ontwerpen en berekeningen door een externe expert te laten toetsen.