(Digitale) Technologie

Virtual reality

Met uw beheerders door uw object wandelen en in bedrijf zetten voordat het ontwerp definitief is? Dat kan met Virtual Reality.

We voorkomen faalkosten, aanpassingen na in bedrijfstelling, onvoorziene veiligheidsissues, Arbo-issues en frustraties op de werkvloer. Het is nog niet in ieder project gemeengoed, maar wel in ieder (complex) project van meerwaarde. Daarom zijn wij ambassadeur van Virtual Reality.

Een Risico Inventarisatie & Evaluatie berust niet langer op de ‘in bedrijf’ verbeelding van een Veiligheidskundige. Nee, digitaal nemen we hem mee in het proces waardoor we alle ‘hoeken en gaten’ van het bedrijfsproces verkennen en evalueren.

Ook bij het creëren van draagvlak is VR een waardevol gereedschap voor uw omgevingsmanager.

BIM & GIM

Onze 3D systemen zijn zo ingericht dat we met derden samenwerken in een BIM of GIM-omgeving. Onder GIM verstaan we een gebiedsinformatiemodel dat dus verder reikt dan alleen informatie van een object (BIM). Nuttig voor een omgevingsmanager die draagvlak creëert en visueel wil maken wat de beoogde ingreep fysiek inhoud.

We zetten laserscanning in om alle fysiek beschikbare geometrische data van een bestaand object of gebied te verzamelen. In het geval van een beweegbare brug dient dit als basis voor een herberekening, in het geval van een provinciale weg voor een wegontwerp.

We maken slim gebruik van de beschikbare digitale geometrische koppelingen in uw projecten.

FEM-analyse

Met FEM(Finite Element Method)-analyses maken we krachtige (detail-) studies van volumieke modellen die onderhevig zijn aan krachtswerking. In het geval van staalconstructies worden allerlei soorten verbindingen bij het ontwerp gebruikt, gedacht kan worden aan pen-en-gatverbindingen, glijverbindingen, geboute verbindingen, gelaste verbindingen en mechanische verbindingen.

Doordat de FEM-analyse gekoppeld kan worden aan de resultaten van de dynamische analyse kunnen voor iedere tijdstap van een bewegingscyclus de componenten van een bewegingswerk worden berekend en getoetst.

Deze methode zetten we in bij complexe statische staalconstructies en bij bewegend staal en het bijbehorende bewegingswerk.

EEM-analyse (constructie)

Met EEM(eindige elementen methode)-analyses maken we krachtige studies van 1D en 2D elementen in een 3D omgeving die onderhevig zijn aan externe belastingen. Deze methode passen we toe bij statische constructies in staal, beton, staalbeton, hout, aluminium en composiet. Door gebruik te maken van (seismische-) belasting- en belastingcombinatie generatoren stellen onze adviseurs volledige en concrete adviezen op. Met inzicht in de krachtwerking en het gedrag (stabiliteit en vervorming) als resultaat.

Doordat de normtechnische controle van staal-, beton-, staalbeton- en houtdoorsneden gekoppeld worden aan de resultaten van de EEM-analyse worden de elementen in het model direct getoetst. De effectiviteit neemt hierdoor toe.

EEM-analyse (grond)

Met het gebruik van EEM-analyses maken we krachtige modellen van de vervorming en de stabiliteit in de geotechniek.

We analyseren het gedrag, de stabiliteit en de veiligheid van grondconstructies (zoals ontgravingen, grondkeringen, ophogingen, taluds en bemalingen) onder de invloed van tijd, veranderende omstandigheden (boven belasting, waterstand) en bijzondere situaties (trillingen). De effecten op de omgeving worden hierin meegenomen.

Dynamische analyse

Met dynamische analyses berekenen we of het gedrag van (samengestelde) constructies onder de invloed van externe belastingen of de eigen frequenties en gevoeligheid voor resonantie van de constructie.

Hiermee bepalen we of een brug of kabel resoneert onder de invloed van ritmisch bewegende voetgangers of windbelasting. Ook berekenen we hiermee het benodigd vermogen voor de aandrijving van een bewegingswerk en de daaropvolgende interne krachten gedurende de bewegingscyclus.

Een nauwkeurige analyse van de krachtswerking tijdens de bewegingscyclus vindt plaats door een FEM-analyse met het gebruik van tijdstappen in de cyclus. Hiermee worden maatwerk componenten zoals assen, heugels, kettingwielen en tandwielbanen ontworpen.

CFD-analyse

Door CFD(Computational Fluid Dynamics)-analyses creëren we gedetailleerd inzicht in het hydrodynamisch presteren van een constructie, oplossing of specifiek appendage. Hierdoor kunnen pompruimtes, vul- en ledigsystemen, druksystemen, kleppen en schuiven worden geoptimaliseerd tot een naar behoren werkend leiding of oppervlaktewatersysteem.

CFD-analyses bieden ook oplossingen voor het berekenen van het gedrag en de stabiliteit van drijvende constructies en pontons. Zo helpen we u bijvoorbeeld bij het werken met de NVAF-richtlijn voor drijvend funderingsmaterieel.

FMEA-analyse

In een FMEA(Failure Modes and Effects Analysis)-analyse vertalen we de systeemconfiguratie, de procesafwijkingen (faalmechanismen) en de component en onderhoudsinformatie naar een foutenboommodel. Als resultaat wordt een storingsfrequentie en een niet beschikbaarheid per jaar berekend. We faciliteren probalistisch beheer en onderhoud onder andere door de RWS-leidraad ProBo toe te passen op het gewenste niveau.

Industiele automatisering

Industriële automatisering vormt de verbinding tussen uw mensen en machines. Door integratie in het ontwerpproces virtualiseren we het bedrijfsproces voor uw mensen voordat het ontwerp definitief is.

Voor de aansturing en voeding van uw objecten kunt u bij ons terecht voor functionele omschrijvingen, besturingsbladen, FAT-SAT documenten, handleidingen, IO-lijsten en tekeningen.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze specialisten