Duurzaam Ondernemen

Het wordt steeds belangrijker dat overheden, organisaties en bedrijven op een maatschappelijk verantwoorden manier ondernemen. Daarom certificeren wij ons voor de CO2-prestatieladder, niveau 3. Met deze certificering tonen wij aan dat we bewust omgaan met ons verbruik en onze CO2-uitstoot. Wij vinden een milieuvriendelijke leefomgeving erg belangrijk. Bewustzijn van het verbruik en de CO2-uitstoot en acties die we ondernemen om dit verbruik en deze uitstoot te verminderen hebben een grote prioriteit bij ons. Wij hebben een actieplan opgesteld om onze doelen te bereiken voor 2021. Zo hebben we inmiddels ons wagenpark verduurzaamd met elektrische auto’s. Via deze website houden wij u op de hoogte van de verdere voortgang.
De wijze waarop wij ‘klimaatbewust ondernemen en presteren’ leggen wij vast met de CO2-prestatieladder, die door de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) wordt gewaarborgd. Op verzoek kan het Energie Management Actieplan of onze CO2 footprint u toegestuurd worden. U kunt dit aanvragen via ons algemene emailadres: info@denboercci.nl.

Concreet en meetbaar

De CO2-prestatieladder geeft vorm en inhoud aan de wijze waarop wij duurzaam ondernemen. Wij sturen daarbij met name op concrete resultaten zoals beperking van CO2 uitstoot van verkeer, efficiënt (her)gebruik van materialen en het gebruik van duurzame energie. Het is onze doelstelling om in januari 2021 het certificaat voor trede 3 van de CO2-prestatieladder te behalen.

Adviezen met impact

Wij geloven in de duurzame impact van onze adviezen bij het benutten van kansen en stimuleren van innovatie in nieuwbouw en onderhoudsprojecten. Wij kiezen er daarom bewust voor om onze opdrachtgevers en klanten gevraagd en ongevraagd te adviseren over duurzamere keuzes en het benutten van kansen. Hierbij passen wij gericht de instrumenten uit de aanpak Duurzaam-GWW toe.

Midden in de samenleving

Dagelijks werken wij vanuit ons monumentale pand dat onderdeel is van het beschermde stadsgezicht van de vestingstad Nieuwpoort. Wij dragen actief bij aan de leefbaarheid in de Alblasserwaard door het ondersteunen van lokale initiatieven, zoals de AWM Wielerronde van de Alblasserwaard, de vrienden van de Dompelaar en de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk (SWEK)

www.kinderdijk.nl

www.dompelaar.nl

www.arnowallaardmemorial.nl