WATERBOUW & WATERVEILIGHEID

Waterkeringen en hoogwaterbescherming

Klimaatverandering, bodemdaling en digitalisering veranderen de wereld van waterveiligheid. Klimaatverandering zorgt in een steeds verder verstedelijkt Nederland voor een steeds complexere dijkversterkingsopgave. Digitalisering biedt kansen voor bijvoorbeeld het snel analyseren van uw opgave, het nauwkeuriger bepalen van de sterkte van de waterkering en het visueel maken van de ingreep voor de omgeving. Als adviseur hebben we geleerd veranderingen te omarmen en als kans te benutten. Dit opent de weg naar innovatie, duurzaamheid en circulariteit.

We hebben alle expertise in eigen huis om samen met u een integraal team te vormen dat uw opgave in kaart brengt (veiligheidsbeoordeling), omgevingseisen en -wensen inventariseert, een ontwerp met draagvlak opstelt, en de uitvoering voorbereid aanbesteed en begeleid.

We passen innovatieve technieken toe volgens de meest recente richtlijnen zoals WBI 2017, POV-studies en STOWA leidraden.

(Waterbouwkundige) constructies in waterkeringen

Veel disciplines komen samen in uw waterbouwkundige opgave. Uw constructie(s) reguleren doorgaans water en (scheepvaart-)verkeer en zijn een onmisbare schakel in de water- en vaarwegsystemen. De betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de constructies is van het hoogste belang, en mag niet ter discussie staan. Wij zijn expert op dit gebied en ondersteunen u integraal. Van inspectie tot beheerfase, van hydrodynamica tot besturing.

We laten ons hierin ondersteunen door digitale technologieën zoals VR zodat u in de ontwerpfase uw object kunt ‘gebruiken’ en zo de beste werkplek voor uw beheerders realiseert. Digitale modellen analyseren de hydrodynamische, werktuigbouwkundige, geotechnische en constructieve werking van de systemen, hiermee tonen we de veiligheid aan.

Door gerichte keuzes in onderhoud en componentkeuze borgen we aantoonbaar de prestatie van uw object (uitgedrukt in een storingsfrequentie en niet-beschikbaarheid).

Havens en scheepvaartwegen

Havens en scheepvaartwegen hebben een eigen dynamiek en vereisen kennis van zaken verzameld door ervaring. Op de grens van land en water komen verschillende disciplines samen waarin onze veelzijdige ingenieurs excelleren. We zijn expert op dit gebied, en voorzien u van high-end advies.

We ondersteunen haveninrichters met het ontwerp van drijvende steigers, steigerpalen, golfbrekers en gangways. Werfeigenaren en vaarwegbeheerders ondersteunen we met het ontwerp van scheepshellingen, beweegbare bruggen, aanlandingsplaatsen, afmeervoorzieningen, kademuren en oeverconstructies.

Watermanagement

Voor het ontwerp van (afval-)water regulerende constructies dienen de randvoorwaarden voor de te leveren prestaties helder te zijn. Ontwerp van een oppervlaktewater-, vul- en ledigsysteem of druksysteem is dagelijkse praktijk. Daar waar de situatie erom vraagt zetten we technologie zoals CFD-analyse in om het gedrag van het medium in en rond de constructie te doorgronden. Zo krijgt u bij oplevering een werkend systeem en prestaties die u nodig heeft.

Door de betrouwbaarheid van het systeem met haar componentkeuze en onderhoudsregime te onderzoeken zijn we in staat gerichte keuzes te maken en alternatieven af te wegen. Door integratie van ‘Duurzaam-GWW’ zien en benutten we kansen op het vlak van energiegebruik, toepassen van circulaire bouwmaterialen en biodiversiteit.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze specialisten