• Den Boer CCI

    KENNIS DELEN EN
    EXPERTISE VERBINDEN

WIJ HEBBEN DE VOLGENDE VACATURES

Engineer Industriële Automatisering

Je vindt het een uitdaging om waterbouwkundige installaties zoals gemalen, stuwen, bruggen en vispassages optimaal te laten functioneren. Je bent specialist op het gebied van PLC, SCADA en Dataregistratiesystemen. Hebt kennis van Informatiebeveiliging, telemetrieverbindingen en netwerkcomponenten. Je collega 3D ontwerpers vertalen je ontwerp grafisch naar complete 3D modellen. Je geniet ervan om vooraf je klant met VR een kijkje te laten nemen in de installatie. Het geeft je een kick om ‘jouw’ brug, stuw, gemaal of vispassage te zien functioneren tijdens de FAT en SAT die aantoont dat jouw technisch ontwerp voldoet aan de eisen. Je bent verantwoordelijk voor het ontwerp van de installatie en legt het dossier aan dat de geschiktheid voor CE-certificering aantoont.

Constructeur

Je bent enthousiast over je vak en volgt nieuwe ontwikkelingen op de voet. In je omgeving sta je bekend als vindingrijk, nauwkeurig en met oog voor detail. Je vindt het leuk om te leren rekenen aan gangbare constructiematerialen op of in de grond met o.a. SCIA engineer, Deltares programmatuur, Plaxis en Sigma. Zo onderbouw je herleidbaar de stabiliteit, functionaliteit en robuustheid van bijvoorbeeld woningen, kademuren, gemalen, stuwen, vispassages en (beweegbare) verkeersbruggen. Je hebt een bouwkundige of civieltechnische HBO opleiding met constructieve specialisatie met goed gevolg doorlopen. Daarnaast heb je de ambitie om je door te ontwikkelen (of hebt dat al gedaan) in een of meerdere specialisaties zoals beton/staalconstructies, grondmechanica funderingstechniek en/of leidingtechniek.

 

Ontwerper

3D-Ontwerper gemalen en bruggen

Je bent visueel ingesteld en brengt in je ontwerpen constructieve, functionele en architectonische eisen samen. Tegenstrijdige eisen en raakvlakken zijn voor jou een uitdaging en je bent trots als “jouw” gemaal, stuw, vispassage of beweegbare brug er staat zoals jij bedacht hebt. Met jouw enthousiasme ben je een verbindende factor in projectteams. Je maakt onder de eindverantwoording van de projectleider/ (hoofd)constructeur duurzame ontwerpen met herbruikbare en innovatieve materialen.

Je hebt een MBO-niveau 4 of HBO-opleiding aangevuld met relevante werkervaring in de civiele techniek en of werktuigbouwkunde. Je kunt tekenen met CAD-programma’s zoals bijvoorbeeld Autodesk Inventor, Revit of Civil3D en wil je door ontwikkelen in 3D ontwerp en het onderzoeken en toepassen van innovatieve technieken.

Projectcoördinator

Je ben vaardig met AutoCAD om een tekening bij te werken of een ontwerper te adviseren. Je doorgrond de systematiek om SSK-ramingen en contracten op te stellen voor infrastructurele en waterbouwkundige projecten. Je adviseert opdrachtgevers en collega’s proactief over risico’s en contractuele aspecten tijdens de planvorming-, ontwerp-, aanbesteding- en realisatiefase. Hiervoor heb je een civieltechnische opleiding op HBO niveau afgerond en heb je kennis van de RAW-systematiek en UAV en UAV-GC. Daarnaast wil je je door ontwikkelen in systeem gerichte contractbeheersing, Duurzaam-GWW en/of strategisch omgevingsmanagent waarmee de weg naar projectmanager voor je open ligt.

 

Stagiair (afstuderen)

Je volgt een (civiel)technische MBO, HBO of universitaire opleiding en je wil kennis en vaardigheden in de praktijk ontwikkelen. Binnen onze veelzijdige projecten en advies portefeuille geven wij talent de ruimte om lerend mee te werken in onze projecten of in een afstudeeronderzoek de haalbaarheid van technische innovaties, constructieve oplossingen of procesoptimalisaties aan te tonen.

 

Interesse in onze vacatures neem dan contact op met onze directie

Bekijk onze video