Speciale projecten
Binnen de verschillende disciplines komen vraagstukken voor welke vragen om specifieke expertise. Regelmatig zetten wij onze expertise in om deze complexe vraagstukken op te lossen, denk hierbij aan:

  • FEM analyses (3D Eindige Elementen Methode).
  • Eigen frequentie berekening voor staalconstructies.
  • Vermoeiingsberekeningen.
  • Stabiliteitsberekeningen drijvend materieel (hijsen op het water).
  • 3D animaties / impressies.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gertjan Brandwijk:

SAMSUNG CAMERA PICTURES
Hoofd Engineering
Wij Engineeren:
(Beweegbare) Bruggen
Pontons
Evenaars
Hijsjukken
Vaste hijsopstellingen
Hijsopstellingen op pontons
Hellingbanen
Lasverbindingen
Schuif- en hefoperaties

3D FEM analyses
3D Tekeningen
Eigen frequentie berekeningen
Vermoeiingsberekeningen
Nautische stabiliteit
Hijs stabiliteit
3D animaties

Onze recente projecten:

FEM analyse ContainerTug

FEM analyse ContainerTug

In opdracht ContainerTug BV in Werkendam heeft ons bureau een sterkteberekening uitgevoerd aan een mini sleep- en duwboot. Het betreft een stalen werkschip met de bijzonder eigenschap dat hij gebouwd is in de afmetingen van een standaard 20 voet ISO container.

De analyse heeft als doel gehad om te toetsen of de constructie van het schip voldoet aan de eisen die worden gesteld voor het verkrijgen van een zogenaamd “Container Safety Certificate”. Met dit certificaat kan het schip wereldwijd getransporteerd worden als een standaard zeecontainer.
Belastinggevallen die hierbij onderzocht zijn betreft onder andere:
- Stacking, waarbij een drukkracht van 85 [ton] per staander moet kunnen worden uitgeoefend
- Transverse racking, waarbij een afschuifkracht van 15 [ton] in dwarsrichting moet kunnen worden opgenomen
- Bottom restraint, waarbij 10 [ton] drukkracht in de bodem wordt aangebracht
- Single point lifting, waarbij gehesen wordt met een hijshoek van 60 [graden] en de valversnelling dubbel in rekening gebracht wordt

De berekeningen hebben aangetoond dat de constructie van het schip voldoet aan alle eisen die worden gesteld ten behoeve van dit CSC certificaat.
Groot onderhoud 3 beweegbare bruggen te Gouda

Groot onderhoud 3 beweegbare bruggen te Gouda

In opdracht van gemeente Gouda heeft ons bureau een drietal beweegbare bruggen geïnspecteerd. Het betreft één kleine handbewogen ophaalbrug, en twee elektromechanisch aangedreven hefbruggen.

De inspectie heeft zich gericht op alle C, W en E onderdelen. In een uitvoeringsperiode van drie dagen zijn de bruggen op alle onderdelen geïnspecteerd, en zijn eveneens de verkeersmaatregelen door ons verzorgd. Het eindproduct is gevormd door een drietal inspectierapportages, en daarbij een toelichting op het juridisch kader inzake de Arbeidsmiddelenrichtlijn en Machinerichtlijn. Op basis van deze producten worden door de gemeente verdere keuzes gemaakt inzake eventueel correctief onderhoud.
Engineering scheepshelling te Urk

Engineering scheepshelling te Urk

In opdracht van Balk Shipyard is door ons bureau een controle uitgevoerd van een bestaande scheepshelling te Urk. De helling wordt tegenwoordig incidenteel gebruikt voor het hellingen van schepen welke niet in het origineel ontwerp zijn voorzien. Voor het hellingen van de ’Solution’ is een herberekening opgesteld.

In het onderzoek zijn de waterwagen, landwagen en de parkeerwagen onderzocht, alsook de waterbanen. Alle civiele en werktuigbouwkundige onderdelen zijn gecontroleerd, van kettingschalmen, wielassen, lagering tot balkwerk. Doelstelling was een beoordeling van de mogelijkheden tot het hellingen van de ‘Solution’, 760 ton zwaar. Het schip is inmiddels veilig op het droge gebracht.
Opvijzelen woningen Lekdijk

Opvijzelen woningen Lekdijk

In opdracht van dijkversterkingscombinatie CDVM heeft ons bureau de engineering verzorgd voor te vijzelen woningen langs de Lekdijk.

In relatie tot het breder en hoger uitvoeren van de waterkering dienen verschillende woningen langs de Lekdijk opgevijzeld te worden, soms tot ruim een meter hoogte. In combinatie met aannemer SDH Bouw uit Groot-Ammers is een plan opgesteld voor vijzeling van woningen.

Door CDVM zijn de verticale en horizontale gronddeformaties als gevolg van de dijkversterking berekend. Vervolgens is de interactie met de nieuwe paalfundatie bepaald, en is een nieuw funderingsontwerp opgesteld. Resumerend is een systeem van nieuwe onderslagen in beton ontworpen, waarbij de nieuwe fundaties de onderslagen ‘perforeren’. Na het bereiken van de gewenste eindhoogte kunnen de paalsparingen worden aangegoten, waarmee de constructie in haar eindpositie wordt gefixeerd.